بیشترین شکایت کاربران از اینترنت است

بیشترین شکایت کاربران از اینترنت است

در سال های پیش یکی از مهم دغدغه های کاربران فارسی زبان ، بحث اینترنت است . اینترنت یک اصل جدانشدنی از کاربران ایرانی و حتی کاربران جهان هست . این روزها کاربران هر چه می خواهند یا از گوگل می پرسند یا در سایت های ایرانی بدنبال ان نیاز خود می گردند .

Continue reading “بیشترین شکایت کاربران از اینترنت است”

شبکه محصول سالم با هدف تامین امنیت غذایی ایجاد شد

امنیت غذایی

از سوی ستاد توسعه زیست‌ فناوری شبکه محصولات سالم به منظور تامین امنیت غذایی راه‌اندازی شد.

به گزارش ایسنا، به منظور توانمندسازی، حمایت، ترویج و رتبه‌بندی محصولات سالم کشاورزی و بازسازی، بازیابی و فروش این محصولات در راستای ارتقاء سلامت و حفظ ایمنی غذا از سوی ستاد توسعه زیست‌فناوری “شبکه محصول سالم” با عنوان “طرح شمس” راه‌اندازی شد.

Continue reading “شبکه محصول سالم با هدف تامین امنیت غذایی ایجاد شد”

پول دولت مخرب زیست‌بوم نوآوری است

افتتاح پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با تاکید بر نقش زیست‌بوم در توسعه اقتصادی، گفت: زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی با بودجه دولتی شکل نمی‌گیرد، پول دولت را فراموش کنید، پول دولت مخرب این زیست‌بوم است.

Continue reading “پول دولت مخرب زیست‌بوم نوآوری است”