خرید آنلاین بیمه مسئولیت ایران

خرید آنلاین بیمه مسئولیت ایران

خرید آنلاین بیمه مسئولیت ایران : بیمه مسئولیت ایران از جمله بیمه هایی است که پوشش آن در سطح مسئولیت های مدنی بیمه گذار است. در جامعه هر فرد مسئولیت های مدنی در قبال سایر افراد جامعه بر عهده دارد. در گذشته هر فرد بر اساس جرمی که مرتکب می شد، یا ضرر و زیانی به دیگران وارد می نمود، جریمه مشخصی را پرداخت می کرد. مشکل از جایی ایجاد شد که در شرایطی برای مثال اگر اسب، سگ، شتر یا هر حیوان و وسیله تحت مالکیت شخصی به دیگران آسیبی وارد می نمود، تکلیف پرداخت خسارت و قرامت ناشی از آن مشخص نبود و این امر موجب تدوین قوانین مسئولیت های مدنی گردید.

خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما ایران : همان طور که می دانید، کارفرما در مقابل کلیه کارکنان خود مسئولیت مدنی دارد، لذا در صورت دارا بودن بیمه مسئولیت کارفرما ایران ، در صورت بروز هرنوع حادثه در محیط کار و بروز خسارات مالی، جانی و… کلیه خسارات وارد شده به کارکنان، توسط بیمه ایران تامین می گردد، البته در نظر داشته باشید این پرداخت در صورت محرز شدن مسئولیت بیمه گر پرداخت می گردد.

خرید آنلاین بیمه مسئولیت ساختمانی ایران : بیمه مسئولیت پوشش دهنده خسارات ناشی از مسئولیت ما در قبال سایر افراد جامعه در موقعیت ها و جایگاه های متفاوت است، بیمه مسئولیت آرامش خاطر خاصی در کسب و کار ایجاد خواهد نمود. هر یک از ما مسئولیت های خاصی در قبال افراد جامعه داریم که همین امر پدید آورنده بیمه های مسئولیت است. بیمه مسئولیت ساختمانی ایران در واقع مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل شخص ثالث را بیمه می کند. بدین ترتیب هرگونه خسارت جانی و مالی در طی مراحل مختلف عملیات ساختمانی، گود برداری، تخریب، ساخت و ساز و… نسبت به شخص ثالث بیمه می گردد و کلیه هزینه های ناشی از این خسارات توسط بیمه گر طبق شرایط مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

خرید آنلاین بیمه مسئولیت مهندسین ایران : بیمه مسئولیت مهندسین ایران جزو بیمه های مسئولیت بیمه ایران است که جهت پوشش دهی مسئولیت مدنی مهندسین در حیطه نظارت، محاسبه و طراحی ایجاد شده، این بیمه نامه مهندسین را در مقابل مالکین ساختمان و همچنین اشخاص ثالث نظیر همسایگان، عابرین و… طبق قوانین مندرج در بیمه نامه و نظام مهندسی و شهرداری، بیمه می نماید وکلیه خسارات جانی و مالی تا مبلغ دیه هر فرد و همچنین خسارات مالی مطابق درخواست پوشش های مهندس مربوطه انتخاب می شود. استفاده از بیمه مسئولیت مهندسین و درخواست صدور آن موجب می شود که ریسک درگیر شدن مهندسین در حوادث بسیار کاهش یابد و همین امر آرامش و سلامت کاری برای آنان ایجاد خواهد نمود، لذا استفاده از آن برای کلیه مهندسین حوزه ساختمان ضروری است.

منبع : https://iraninsurance724.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *