آینده اینفلوئنسر مارکتینگ در تبلیغات اینترنتی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

شاید بتوان اینفلوئنسر مارکتینگ را اینطور تعریف کرد: استفاده از افرادی که شهرت و اعتبار خود را در شبکه های اجتماعی به دست آورده و طرفداران زیادی دارند، در جهت نمایش تبلیغات و برند سازی! تعریف سختی بود؟ سعی می کنم در آینده تعریف جامع تری بیابم. با ادنگاه همراه باشید تا کمی در مورد این شیوه ی کسب و کار صحبت کنیم.

Continue reading “آینده اینفلوئنسر مارکتینگ در تبلیغات اینترنتی”